โซลูชันที่เราเชี่ยวชาญ

มุ่งเน้นเพื่อให้การจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Oracle มี Solution เพื่อช่วยทางด้านการจัดการความปลอดภัยของระบบ Database อยู่หลายมิติ

ให้บริการในการจัดการระบบแบบ Engineered Systems เต็มรูปแบบ

พร้อมให้บริการ Information Availability เพื่อเข้ามาช่วยให้ข้อมูลต่างๆ ขององค์กรมีความปลอดภัย

เป็นตัวกลางในการเชื่อมระบบ 2 ระบบเข้าด้วยกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทำงานเป็นเครื่องเสมือนหลายๆ ระบบได้ และในแต่ละระบบจะมีทรัพยากรทางด้าน Software และ Hardware ที่เป็นอิสระต่อกัน

กระจายความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ร้ายแรงไม่คาดฝันซึ่งการสำรองข้อมูลนั้นสามารถทำได้ตามระยะเวลาต่างๆ ตามความต้องการขององค์กร

Promotion

It’s time to take advantage from our promotion program

  • “ยิ่งเทรน ยิ่งได้” กับ FirstLogic ทุกยอดสั่งซื้อสะสมมีสิทธิ์รับ Gift Voucher ฟรี!! ถึง 31ธันวาคม 2564 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม >>> trainingcenter@firstlogic.co.th...

  • เซอร์ไพรส์ ตลอดปี คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม แจกฟรีกว่า 10,000 บาทต่อทุกคน และ กระเป๋าสุดเก๋จาก FirstLogic ขั้นตอนร่วมกิจกรรม...

  • First Logic จับมือร่วมกับ Oracle จัด Promotion สุดพิเศษ ต้อนรับปีฉลูกับ Oracle Database Standard & Enterprise Edition and above 💝 เงื่อไขการเข้าร่วมกิจกรรม...

Training Center

We provide various types of professional training program to fulfill educational requirements

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดคอร์สอบรมที่เกี่ยวข้อง

News & Events

  • เรียน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินธุรกิจและนำเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ท่านโดยตระหนักถึงการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับการการเก็บรวบรวมและใช้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทขอสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะยังคงถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไป ซึ่งได้แก่ การสมัครงาน การคัดเลือกและว่าจ้างพนักงาน/นักศึกษาฝึกงาน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท เท่านั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (Privacy Policy Link) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อยกเลิกความยินยอมที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร02-781-9333 หรืออีเมล์ dpo@g-able.com ได้โดยตรง และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด 127/22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-7819104, Email: contact@firstlogic.co.th...

  • Do You Know? Upgrade Oracle SE to EE on Cloud, you will get DB Security Option Bundle!!! Oracle SE to Cloud สำหรับผู้ใช้งาน Oracle Database Standard Edition ที่ประสบปัญหาจำเป็นต้องเสริมการปกป้องความปลอดภัยของระบบ Database ให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะด้วยสาเหตุของข้อกำหนดการดำเนินธุรกิจหรือจะด้วยกฏหมาย (PDPA) ก็ตาม...

  • Are you Ready? Why changes Oracle DB Standard Edition to Enterprise Edition? จากการที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA จะมีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีหน้า ทำให้เราต้องมาพิจารณาอย่างจริงจังว่าระบบฐานข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีความพร้อมและสามารถรับมือกับการโจมตีหรือการรั่วไหลของข้อมูลได้ดีเพียงใด โดยในส่วนของ Oracle Database Enterprise Edition นั้นก็จะมี Database Security Option...