Products

We provided world class products with
excellent services, it’s what the client get out of it.

บริษัท First logic ดำเนินธุรกิจทางด้าน IT มีความเชี่ยวชาญรอบด้านและเป็นตัวแทนหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ จาก Oracle และ Veritas โดยตรง ทั้ง Hardware และ Software ทั้งยังให้มีบริการสำหรับองค์กรที่ต้องการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเข้ามาบริหาร จัดการระบบสารสนเทศของให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานผ่านระบบ Virtualization และ Cloud ที่ทำให้ระบบต่างๆ ขององค์กรสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โซลูชั่นหลักของทาง First logic ยังมุ่งเน้นเพื่อให้การจัดการระบบสารสนเทศภายในองศ์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากรภายในองค์กร

Oracle

จากความเชื่อมั่นของลูกค้ากว่า 380,000 คนที่มีอยู่ใน Fortune 100 และมีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมในกว่า 145 ประเทศทั่วโลก คงเป็นการแสดงถึงศักยภาพของโซลูชั่นที่ครบวงจรของฮาร์ดแวร์ทางธุรกิจ และระบบซอฟต์แวร์ของ Oracle ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วทีมงานวิศวกรของ Oracle ยังคงมุ่งมั่นต่อไปในการทำงานร่วมกันเพื่อลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อโซลูชั่นจาก Oracle พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทั้งในวันนี้ และวันหน้า Hardware and Software, Engineered to Work Together

Oracle Database

Oracle Database 12c introduces a new multitenant architecture that makes it easy to deploy and manage database clouds

Oracle Engineered Systems

จากความร่วมมือในการผสมผสานงานทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของออราเคิลเข้าด้วยกันใน Oracle Engineered Systems ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของระบบโครงสร้างไอทีในองค์กรลง

Oracle Fusion Middleware

Oracle Fusion Middleware 11g ถือเป็น Software อันดับ 1 ของการเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบงาน Application ต่างๆในปัจจุบัน โดยจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบงาน

Oracle Server and Storage Systems

Oracle ถือว่าเป็นผู้นำที่มีทั้งด้าน Server, Storage, Software และ ผลิตภัณฑ์ Network ที่รวมเอามาเป็นรูปแบบของ “Engineer to work together” เพื่อให้เกิดระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการระบบทั้ง Hardware และ Software

Veritas

Veritas เป็นผู้นำในโซลูชั่นด้านต่างๆ ระดับโลก ทั้งการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและบริหารจัดการระบบ ซึ่งเหมาะทั้งองค์กรธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงองค์กรใหญ่ระดับโลก ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ เหล่านี้เกิดความมั่นใจและสามารถนำข้อมูลของตนเองไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ซอฟแวร์ของ Veritas สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกๆ จุดในระบบธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าข้อมูลจะถูกนำไปใช้ที่ใดๆ หรือ นำไปเก็บไว้ที่ใดก็ตาม จะปลอดภัยอย่างแน่นอน

 

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Storage and Availability Management ของ Veritas ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านต่างๆ ให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ได้แก่ Storage Management, High Availability หรือแม้กระทั่งเรื่อง Data Protection ซึ่งรองรับการปกป้องข้อมูลในระบบที่ประกอบไปด้วย Platform ที่หลากหลาย หรือ Storage จากหลายผู้ผลิต

Backup and Recovery

เมื่อจำเป็นต้องกู้ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เสียหาย หรือข้อมูลหายโดยไม่คาดคิด ระบบปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ถือว่าเป็นหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และความสามารถของผู้ดูแลระบบ

Business Continuity

ในปัจจุบันโลกธุรกิจต้องดำเนินงานตลอดเวลา 24×7 ทำให้ระบบสำคัญๆของคุณ ไม่สามารถหยุดทำงานแม้เวลาเพียงเล็กน้อย ถ้าลูกค้าและพนักงานของคุณไม่สามารถใช้งานข้อมูลที่สำคัญขององค์กรได้

Storage Management

จากการสำรวจและวิจัยพบว่าแต่ละองค์กรจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้น 30-60% ต่อปี ซึ่งหมายความว่าการดูแล และจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามไปด้วย

Information Governance

ช่วยในการจัดการย้ายข้อมูล และกำหนดอายุของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนได้อย่างอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับทราบว่าข้อมูลถูกย้ายไปอยู่ที่ใด