ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางบริษัท FIRST LOGIC ขอเป็นส่วนหนึ่งให้การให้คำแนะนำ การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ COVID-19  โดยทางบริษัทมี 5 วิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ เราทำได้คุณก็ทำได้!!หมั่นล้างมือให้สะอาดหรือเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ หลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด และกันใช้รถสาธารณะ ควนทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน และ งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่นการดื่มน้ำแก้วเดียวกันเป้นต้น งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือประเทศที่มีโรคระบาด Due to the COVID-19 situation, FIRST LOGIC wishes to be a part of giving advice to protect yourself from infection with COVID-19. There...